گرد آوری مطالب مهم و کاربردی رشته های پیام نور
گر بر تن من زبان شود هر مویی یک شکر تو از هزار نتوانم کرد
موضوعات
مطالب اخیر
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

1 ) خروجی قطعه برنام های زیر را تعین کنید ؟

i := 0 ;

sum := 0 ;

while i <= 120 do            تا زمانیکه مقدار آی کوچکتر یا مساوی 120 است کار زیر را انجام بده

begin                                شروع حلقه ای که باید دستور بالا آنرا انجام دهد

sum := sum + i ;

i := i + 1 ;

end;                                   پایان حلقه ای که باید دستور بالا آنرا انجام دهد

برای حل ابتدا جدول منطقی را میکشیم و شروع به حل قدم به قدم میکنیم

i               sum

0               0

1               0 + 1 = 1

2               1 + 2 = 3

3               3 + 3 = 6

4               6 + 4 = 10

5              10 + 5 = 15

6              15 + 6 = 21

n               n ( n+1 )/2 = i ( i + 1 ) / 2 = 120 ( 121 ) / 2 = 7260

نوع مطلب : حل تمرینات و رفع اشکال درس پاسکال، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

       نظرات
 

نکته اول : در صورتیکه if های تودرتو داشتیم اگر تعداد if ها با تعداد else ها برابر باشد هر گاه یکی از شرط ها برقرار باشد فقط دستور بعد از then آن اجرا شده و برنامه به دستور بعد از آخرین else پرش میکند

مثال :

var

i,j,k : integer;

begin

i := 1 ;

j := 2 ;

k := 3 ;

if i=2 then write ( ' shart aval ok bud ' )

else if j = 2 then write ( ' shart dovom ok bud ' )

else if k = 3 then write ( ' shart sevom ok bud ' )

else write ( ' hich sharti ok nabud ' ) ;

end.

در مثال بالا تعداد if ها برابر با تعداد else هاست با اینکه هم شرط j=2 برقرار است و هم k=3 ولی تا شرط j برقرار شود اول دستور بعد از then اجرا میشود و برنامه پرش میکند به دستور بعد از آخرین else که در اینجا end میباشد

پس نتیجه میگیریم بعد از اجرای برنامه عبارت زیر فقط چاپ میشود .

shart dovom ok bud

نکته دوم : اگر فقط if های تودوتو بدون else داشتیم برعکس بالا انجام میشود یعنی در صورتی که یکی از شرط ها برقرار نباشد برنامه به دستور بعد از آخرین if پرش میکند و اگر کلیه if ها برقرار باشد دستور بعداز if آخر اجرا میشود

مثال :

var

i,j,k : integer;

begin

i := 1 ;

j := 2 ;

k := 3 ;

if i=1 then

if j = 2 then

if k = 3 then write ( ' hameye shatha ok bud ' ) ;

end.

بعد از اجرای برنامه پیغام زیر چاپ میشود

hameye shartha ok bud

نکنه سوم : اگر تعداد if ها بیشتر از else ها بود

بصورت کادر مستطیل شکل دستور بعد از اولین else را تا آخرین if وصل کنید

دوباره کادر مستطیل شکل دستور بعد از دومین else را تا if یکی مونده به آخر وصل کنید

و . . . الی آخر

سعی میکنم با برنامه توضیح بدم :

نوع مطلب : حل تمرینات و رفع اشکال درس پاسکال، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

       نظرات

18 ) تست ناقص

19 ) گزینه ج

20 ) تست ناقص

21 ) گزینه ب

22 ) گزینه د

نوع مطلب : حل تمرینات و رفع اشکال درس پاسکال، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

       نظرات

17 ) گزینه د

علامت $ جلوی عدد یعنی مبنای 16 پس

( 23 )16 = ( ? )10

             = ( 3 * 160 ) + ( 2 * 161 )

             =      3          +       32

             =                  35

 

نوع مطلب : حل تمرینات و رفع اشکال درس پاسکال، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

       نظرات

14 )  گزینه ب

15 ) گزینه الف                  برای توضیحات بیشتر کلیک کنید

16 ) گزینه ب                    متغیرهای بولین را نمیتوانیم از ورودی گرفت .

نوع مطلب : حل تمرینات و رفع اشکال درس پاسکال، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

       نظرات

11 ) تست اشتباه است

12 ) گزینه ب و د              هر دو درست میباشد تست اشتباه است

13 ) گزینه د                     در پاسکال حاصل متغیر را در یک متغیر کمکی از نوع خودشان استفاده میکند و سپس حاصل را به متغیری که ما داده ایم میبرد پس سرریزی رخ میدهد

نوع مطلب : حل تمرینات و رفع اشکال درس پاسکال، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

       نظرات

8 )  سوال اشتباه است

 

9 ) گزینه ج    برای راهنمایی بیشتر کلیک کنید

نوع مطلب : حل تمرینات و رفع اشکال درس پاسکال، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

       نظرات

8 ) گزینه د

متغیرهای منطقی را نمیتوان از ورودی دریافت کرد !

 

نوع مطلب : حل تمرینات و رفع اشکال درس پاسکال، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

       نظرات

7 ) گزینه ب

توجه کنید فقط نوع char تعریف میکنیم زمانی که کلید اینتر را فشار دهیم کلید اینتر تبدیل به دو تا کد میشو اولی کد 13 و دومی کد 10 مرور میکنیم :

12.5           14 ( کلید اینتر را فشار میدهد )

A ( کلید اینتر را فشار میدهد )

حالا ورودی هار را تجزیه تحلیل میکنیم

نوع ورودی اول چون از نوع real است پس سیستم منتظر یک عدد میباشد و چون بعد از عدد فضای خالی داریم سیستم 12.5 را برای a برمیدارد

دوباره بعد از فضای خالی عدد جستجو میکند که 14 را برای b بر میدارد

چون کلید اینتر زدیم و الان 2تا متغیر از نوع کاراکتری داریم الان کد 13 را برای p و کد 10 را برای q بر میدارد لذا حالا باید ورودی x را ما بدهیم که باز از نوع عدد صحیح باشد

و چون الان A را میخواند پس خطا داریم

 

قطعه برنامه زیر را اجرا کنید تا برای همیشه این مطلب را یاد بگیرید :

برای ورودی عدد 17 را وارد کنید و کلید اینتر را فشار دهید .

var

     a:integer;

     p,q:char;

 

begin

     read(a,p,q);

    write( 'a=',a);

    write( ' p= ' , ord ( p ));

    write( ' q = ' , ord ( q ));

end.

 

نوع مطلب : حل تمرینات و رفع اشکال درس پاسکال، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

       نظرات

6 ) گزینه ب

چون نوع آن char است یعنی فقط یک کاراکتر قبول میکند پس فقط اولین کاراکتر را که گرفت دیگر با بقیه ورودی کاری ندارد پس فقط a  را نشان خواهد داد .

 

نوع مطلب : حل تمرینات و رفع اشکال درس پاسکال، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

       نظرات

1 )   ب                        برای راهنمایی و توضیحات کامل اینجا کلیک کنید

2 )  ج

3 )  ج

4 )  ب : به ازای هر دوتا کوتیشن یک کوتیشن چاپ میشود پس

' The End ' );write( '

5 ) د

نوع مطلب : حل تمرینات و رفع اشکال درس پاسکال، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

       نظرات

6 )

var

id : longint ;

unit_pas,unit_re,unit_sum : integer ;

pascal , riyazi , ave : real ;

begin

writeln ( ' Enter your ID : ' ) ;

readln ( id ) ;

writeln ( ' Enter nomre Pascal ? ' ) ;

readln ( pascal ) ;

writeln ( ' Enter Vahed Pascal ? ' ) ;

readln ( unit_pas ) ;

writeln ;

writeln ( ' ---------------------------------------------------- ' ) ;

writeln ;

writeln ( ' Enter nomre Riyazi ? ' ) ;

readln ( riyazi ) ;

writeln ( ' Enter Vahed Riyazi ? ' ) ;

readln ( unit_re ) ;

writeln ;

writeln( ' ---------------------------------------------------- ' ) ;

writeln ;

unit_sum := unit_pas + unit_re ;

ave := ( pascal * unit_pas + riyazi * unit_re ) / unit_sum ;

writeln ( ' Moadel Shoma = ' : 30 , ave : 5 : 2 ) ;

writeln ( ' Tedad Kol Vahed = ' : 30 , unit_sum : 3 ) ;

readkey ;

end .

نوع مطلب : حل تمرینات و رفع اشکال درس پاسکال، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

       نظرات

5 )

چون در فرمول از تقسیم اعشاری استفاده شده حتما باید نوع sum از نوع real باشد پس :

var

a : longint ;

sum : real ;

begin

writeln ( ' Enter a number ? ' ) ;

readln ( a ) ;

sum := a * ( ( a +1 ) / 2 ) ;

writeln ( ' sum = ' : 8 , sum : 12 : 2 ) ;

end .

 

نوع مطلب : حل تمرینات و رفع اشکال درس پاسکال، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

       نظرات

4 ) صورتحساب مالیات از روش بهای ارزیابی شده ضربدر نرخ مالیات تقسیم بر صد محاسبه میشود یعنی اگر

مقدار ارزیابی شده 12.345.000 ریال باشد با نرخ 4 درصد میشد :

12345000 * 4 / 100 = 493800

اینک برنامه نویسی :

var

rate : integer;

id : longint ;

price,maliyat : real ;

begin

writeln ( ' Enter ID number : ' ) ;

readln( id ) ;

writeln ( ' Enter Price : ' ) ;

readln ( pricd ) ;

writeln ( ' Enter rate : ' ) ;

readln ( rate ) ;

maliyat := price * rate / 100 ;

writeln ( ' Your ID : ' : 15 , id : 20 ) ;

writeln ( ' Price: ' : 15 , price : 20:2 ) ;

writeln ( ' rate:' : 15 , rate :20 ) ;

writeln ( ' maliyat = ' : 15 , maliyat : 20 :2 );

end .

 

نوع مطلب : حل تمرینات و رفع اشکال درس پاسکال، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

       نظرات

3 )  فرمول تبدیل فارنهایت به سانتی گراد :

C = ( F - 32 ) * 5 / 9

فرمول تبدیل سانتیگراد به فارنهایت :

F = C * 9 / 5 + 32

 

var

F,C : real ;

begin

write ( ' Enter Fahrenhite : ' ) ;

read( F ) ;

C := ( F - 32 ) * 5 / 9 ;

writeln ;

write ( ' convert to Santigerad is : ' , C : 8 : 2 ) ;

readkey ;

end .

 

نوع مطلب : حل تمرینات و رفع اشکال درس پاسکال، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

       نظرات


( کل صفحات : 5 )    1   2   3   4   5   
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic