گرد آوری مطالب مهم و کاربردی رشته های پیام نور
گر بر تن من زبان شود هر مویی یک شکر تو از هزار نتوانم کرد
موضوعات
مطالب اخیر
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

برنامه ای که سه عدد را بنام First,Secound,Third بترتیب  13,15,17 را در نظر گرفته و بطور چرخشی مقادیر آنها را جابجا کند

فقط کافیست از یک متغیر کمکی استفاده کنیم ( Temp ) :

var

First,Second,Third:integer;

Temp:integer;

begin

   First:=13;

   Second:=15;

   Third:=17;

   Temp:=First;

   First:=Second;

   Second:=Third;

   Third:=Temp;

   writeln(first);

   writeln(second);

   writeln(Third);

end.

 

نوع مطلب : حل تمرینات و رفع اشکال درس پاسکال، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

       نظرات

برنامه ای بنویسید که دو متغیر با مقادیر 15 و 3 را در نظر گرفته محتویات آنرا بدون استفاده از متغیر کمکی جابجا کند .

حل : این فقط یک روش ریاضی است و توضیح خاصی ندارد لذا :

var

a,b:integer;

begin

a:=15;

b:=3;

a:=a+b;

a:=a-b;

b:=a-b;

writeln(a);

writeln(b);

end.

 

نوع مطلب : حل تمرینات و رفع اشکال درس پاسکال، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

       نظرات

برنامه ای بنویسید که ابعاد مثلث به اضلاع 3و3و1 را در نظر گرفته و مساحت و محیط آنرا حساب کند ؟

var

a,b,c :integer;

begin

a := 3 ;

b := 1 ;

c := 3 ;

writeln ( ' mohit = ' , a+b+c ) ;

writeln ( ' masahat " ' , a*b/2 ) ;

end.

نوع مطلب : حل تمرینات و رفع اشکال درس پاسکال، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

       نظرات

حاصل را بدست اورید به ازای :

X := 13 ; y := 3

ابتدا با تقسیمات متوالی بر 2 عدد را به مبنای باینری میبریم پس :

( 13 )2 = 0001101

( 3 )2 = 11

 

A )  X and y = ?         

                                   0 0 0 0 1 1 0 1

                         and   0 0 0 0 0 0 1 1

                                  0 0 0 0 0 0 0 1      = ( 1 * 20 ) = 1

B ) X or y = ?

                                0 0 0 0  1 1 0 1

                         or   0 0 0 0 0 0  1 1

                               0 0 0 0 1 1 1 1  = ( 1 * 20 ) + ( 1 * 21 ) + ( 1 * 22 ) + ( 1 * 23 ) = 15

C ) Not X = ?

                     not  (  0 0 0 0 1 1 0 1 ) = 1 1 1 1 0 0 1 0 = 242

D ) X or X  = ?

                           0 0 0 0 1 1 0 1

                    or   0 0 0 0 1 1 0 1

                          0 0 0 0 1 1 0 1     =   13

E ) X shr Y = ?

  00001101 shr  = 00000110 shr = 00000011 shr = 00000001 = 1

F ) X shl Y = ?

 00001101 shl  = 00011010 shl = 00110100 shl = 01101000  = 104

 

نوع مطلب : حل تمرینات و رفع اشکال درس پاسکال، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

       نظرات

حاصل عبارتهای منطقی به ازای مقادیر مشحص کنید .

A := True ; B := False ; C := True ;

A ) ( A AND B ) OR ( A AND C )

               False or True

                                                                        = True جواب

B ) ( A OR NOT B ) AND ( NOT A OR C )

          ( a or true ) and ( false or c )

                true      and        true

                                                                       = true

C ) A or B and C

      A or false

true  or  false

                                                                    =  true

D ) Not ( A or B ) and c

        not ( true ) and c

                 false and true

                                                                 = false

 

 

 

 

 

 

نوع مطلب : حل تمرینات و رفع اشکال درس پاسکال، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

       نظرات

حاصل عبارنهای زیر را بدست اورید :

A )  3 * 13 mod 3 div 3

همه علامتها در یک اولویت قرار دارند لذا بترتیب از سمت چپ

3 * 13 = 39

39 mod 3 = 0

0 div 3 = 0

پس حاصل عبارت صفر است

B ) 7.3 * 5 / 3

7.3 * 5 = 36.5

36.5 / 3 = 12.6666667   حاصل

C ) ( 3 + 4 < 6 ) And ( 4 + 7 < 13 )

اولویت اول با پرانتز هاست لذا حاصل آنها

(3+4<6) = false

(4+7<13)=true

false And true = false

حاصل false میشود

D ) 33 - 8 * 3 div 3 mod ( 5 div 3 )

اول پرانتز :

5 div 3 = 1

اولویت بعدی ضرب و div است و mod

8 * 3 = 24

24 div 3 = 8

8 mod 1 = 0

در پایان علامت منها با کل حاصل که صفر شد

33 - 0 = 33  نتیجه پایانی

E ) NOT ((( 3 - 4 MOD 3 ) < 5 ) AND (( 6 Div 4 ) <> 3 ))

از داخلی ترین پرانتز تجزیه و تحلیل می کنیم یعنی عبارت زیر که باز اولویت mod بالاتر از منفی است

( 3 - 4 mod 3 )

4 mod 3 = 1

3 - 1 = 2

2 < 5 = true

حال پرانتز سمت راست

6 div 4 = 1

1 <> 3 = true

true and true = true

not(true)=false نتیجه نهایی

 

نوع مطلب : حل تمرینات و رفع اشکال درس پاسکال، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

       نظرات

با توجه به اعلان زیر :

const

        Pi = 3.14159

       Max = 1000 ;

var

     X,Y : real ;

    A,B : integer ;

نکاتی قبل از حل :

موقع تعریف ثابت ها دستور Const باید بالاتر از  Var  باشد .

در تقسیم اعشاری که با علامت / نشان داده میشود حتما حاصل باید در متغیر اعشاری ریخته شود

حاصل تقسیم اعشاری همیشه اعشاریست مثال زیر را ببینید :

write ( 9/3 ) ;

به ظاهر عدد 3 خروجی است ولی الان خروجی ما اعشاریست یعنی :

3.0000000000E+00

واما حل تمرین :

A ) I:= A mod B ;

همیشه برای دو دستور mod , div باید هر دوطرف عدد صحیح یا همان integer باشد و حاصل هم از نوع integer باشد

پس دستور A بدون خطا میباشد و عدد صفر در I ریخته میشود

B ) I := ( 990 - Max ) Div A;

بدون خطا : و مقدار منفی سه در I ریخته میشود

C ) X := A/ B;

بدون خطا چون حاصل باید از نوع اعشاری باشد ولی A,B چه صحیح و چه اعشاری باشد انجام میشود

ولی عدد ریخته شده در X عدد یک نیست بلکه

1.0000000000E+00

میباشد .

D ) I := A/B ;

چون تقسیم اعشاری داریم حاصل نباید از نوع عدد صحیح باشد پس خطای کامپایلر داریم .

E ) X := A Mod ( A/B ) ;

در دستور Mod همه پارامترها باید از نوع صحیح باشد که حاصل داخل پرانتز اعشاری میشود لذا برنامه خطا دارد

F ) I := B Div 0 ;

تقسیم عدد بر صفر خطای زمان اجرا میدهد لذا خروجی نداریم

G ) I := A Mod 0 ;

تقسیم عدد بر صفر خطای زمان اجرا میدهد لذا خروجی نداریم

H ) X := A div B ;

مجاز است .

I ) X := Pi * y ;

حروف بزرگ و کوچک در پاسکال اهمیت ندارند لذا ضرب اعشاری باید در اعشاری ریخته شود پس مجاز است

J ) I := A/y ;

خطای کامپایلری داریم

 

نوع مطلب : حل تمرینات و رفع اشکال درس پاسکال، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

       نظرات

1 -  جواب گزینه الف        در پاسکال متغیر نمیتوان از نوع فلاوت تعریف کرد .

2 - جواب گزینه ب            زیرا یک فاصله مابین آن است ، مابقی چون در کلمات رزرو شده پاسکال  نمیباشند میتواند متغیر باشد به مثال جالب زیر توجه کنید

var

True : integer ;

True : = 7 ;

writeln ( True ) ;

readkey ;

End.

شاید در نظر اول همه ما بگوییم این برنامه خطای کامپایلر دارد ولی خروجی این برنامه عدد 7 میباشد .

3 - جواب گزینه د          میباشد ، اولی نمیتوان عدد را اول نوشت ، دومی از علامت منها نمیتوان استفاده کرد ، سومی جزء کلمات رزورو شده است .

4 - جواب گزینه ج          نکته : ثابت ها دو نوعند اولی مجازی دومی حقیقی ، ثابت مجازی قابل تغیر در طول اجرای برنامه میباشد ولی ثابت حقیقی نه ، اگر در تعریف ثابت ها نوع آن همزمان مشخص شود از نوع مجازی میشود  .

مثالی بیشتر :

const

i:integer=20;

begin

i:=3;

writeln ( i );

end.

چون ثابت در زمان تعریف هم نوع آن مشخص شده و هم مقدار دهی شده پس در حین اجرا قابل تغیر است ولی در مثال زیر :

const

i=20;

begin

i:=3;

writeln ( i );

end.

در اینجا چون نوع آن مشخص نیست در خط چهارم که مقدار برنامه عوض شده خطای کامپایلر داریم

5 - جواب گزینه ب        زیرا در پاسکال تعریف نشده است ، گزینه اول و آخر که خودشان را نشان میدهد و گزینه ج عدد 32767 را چاپ میکند .

6 - جواب گزینه د        به جدول رزروی ها مراجعه کنید

7 - جواب گزینه الف     اگر دو مقدار مختلف به آنها بدهیم کاملا محسوس میشود.

8 - جواب گزینه د        در اینجا نکته این است که گفته نوع دو عددی که یکی صورت کسر و دیگری مخرج کسر را دارد از چه نوعی است که هم میتواند عدد صحیح و هم اعشاری باشد ، ولی اگر میگفت حاصل آن در چه نوع متغیری میبایست ریخته شود گزینه الف درست میبود

نوع مطلب : حل تمرینات و رفع اشکال درس پاسکال، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

       نظرات

4 - برنامه ای که یک حرف تی بزرگ در صفحه نمایش چاپ کند ؟

begin

clrscr;

writeln ( ' ************************************ ' ) ;

writeln ( '                                  ***                                 ' ) ;

writeln ( '                                  ***                                 ' ) ;

writeln ( '                                  ***                                 ' ) ;

writeln ( '                                  ***                                 ' ) ;

writeln ( '                                  ***                                 ' ) ;

writeln ( '                                  ***                                ' ) ;

writeln ( '                                  ***                                ' ) ;

readkey;

end.

 

نوع مطلب : حل تمرینات و رفع اشکال درس پاسکال، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

       نظرات

3 - برناه ای که عبارت زیر را چاپ کند

Pascal's Book

حل : نکته به ازای هر دو کوتیشن داخل دستور رایت در خروجی یک کوتیشن چاپ میشود پس :

begin

writeln ( ' Pascal ''s Book ' );

end.

 

نوع مطلب : حل تمرینات و رفع اشکال درس پاسکال، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

       نظرات

2 - برنامه ای بنویسید که با استفاده از علامت * یک مستطیل نمایش دهد

روش اول :

begin

clrscr;

writeln ( ' ****************************************************** ' );

writeln ( ' *                                                                                                        * ' );

writeln ( ' *                                                                                                        * ' );

writeln ( ' *                                                                                                        * ' );

writeln ( ' ****************************************************** ' );

readkey ;

end.

روش دوم با استفاده از دستور گوتو_ایکس_وای در وسط صفحه چاپ شود

begin

clrscr;

gotoxy (19,11 ) ;

writeln ( ' ****************************************************** ' );

gotoxy (19,12) ;

writeln ( ' *                                                                                                        * ' );

gotoxy (19,13) ;

writeln ( ' *                                                                                                        * ' );

 gotoxy (19,14 ) ;

writeln ( ' *                                                                                                       * ' );

gotoxy (19,15 ) ;

writeln ( ' ****************************************************** ' );

readkey ;

end.

نوع مطلب : حل تمرینات و رفع اشکال درس پاسکال، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

       نظرات

2 - برنامه ای بنویسید که با استفاده از علامت * یک مستطیل نمایش دهد

روش اول :

begin

clrscr;

writeln ( ' ****************************************************** ' );

writeln ( ' *                                                                                                        * ' );

writeln ( ' *                                                                                                        * ' );

writeln ( ' *                                                                                                        * ' );

writeln ( ' ****************************************************** ' );

readkey ;

end.

روش دوم با استفاده از دستور گوتو_ایکس_وای در وسط صفحه چاپ شود

begin

clrscr;

gotoxy (19,11 ) ;

writeln ( ' ****************************************************** ' );

gotoxy (19,12) ;

writeln ( ' *                                                                                                        * ' );

gotoxy (19,13) ;

writeln ( ' *                                                                                                        * ' );

 gotoxy (19,14 ) ;

writeln ( ' *                                                                                                       * ' );

gotoxy (19,15 ) ;

writeln ( ' ****************************************************** ' );

readkey ;

end.

نوع مطلب : حل تمرینات و رفع اشکال درس پاسکال، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

       نظرات

1 - برنامه ای بنوسیسد که در سطرهای جداگانه اسم و فامیل و شماره دانشجویی را وسط صفحه چاپ کند ؟

حل : قبل از حل میبایست با دستورات زیر اشنا باشید.

1 )  gotoxy(X position,Yposition);

دستور بالا علامت چشمک زن ( کرسر ) را به مختصات داده شده در داخل پرانتز میبرد و از انجا آماده نوشتن خروجی است میشود و اگر با دستور رایت ال ان به سطر بعد برود مجدد باید مقدار دهیم تا وسط صفحه بیاید

2 ) clrscr;

این دستور که معمولا اول برنامه ها نوشته میشود کل صفحه نمایش را پاک میکند

3 ) readkey;

برنامه پاسکال بعد از اجرای برنامه سریع صفحه نمایش را میبندد و ما نمیتوانیم خروجی را ببینیم برای حل این مشکل این دستور را در انتهای برنامه ( یا هر جایی که نیاز داریم ) مینویسیم ، با این کار پاسکال انقدر منتظر میماند تا ما یک کلیدی فشار دهیم تا از برنامه خارج شود ( در برخی از نسخه ها نیازی به نوشتن این دستور نیست )

حل تمرین :

begin

clrscr;

gotoxy ( 30,13 ) ;

writeln ( ' My name is : Farhad ') ;

gotoxy ( 30,14 ) ;

writeln ( ' My Family is : Ganjizadeh ' );

gotoxy ( 30,15 );

writeln ( ' Student Number Is : 90121212 ' ) ;

readkey ;

end.

 

نوع مطلب : حل تمرینات و رفع اشکال درس پاسکال، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

       نظرات

خروجی دستورات زیر را بدست آورید ؟

الف : بعد از اجرای برنامه داریم ( توضیح : دستور رایت ال ان بعد از چاپ به سطر بعد میرود )

heloo

world 

ب : بعد از اجرای برنامه داریم : ( توضیح : ابتدا یک کوتیشن از سمت چپ و یکی از سمت راست جدا کنید ، حالا به ازای هر دوتا کوتیشن در خروجی یک کوتیشن چاپ میشود پس :

'*')

***   *

'   **  '

ج : بعد از اجرای برنامه داریم : ( توضیح : وقتی عبارتی در دستور رایت داخل کوتیشن باشد ، عینا کل آن عبارت چاپ خواهد شد حتی اگر فارسی بنویسید )

12+7=19

47+3

=50

50/2

 

نوع مطلب : حل تمرینات و رفع اشکال درس پاسکال، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

       نظرات

آموزش : خطای کامپایلر یعنی : خطایی که قبل از اجرا شدن برنامه بوجود اید و مانع شروع و اجرای برنامه ما شود . که ناشی از دستورات اشتباه و رعایت نکردن علامتها و استانداردها میباشد.

قسمت الف ) جایی که بیگین نوشته شده

Begin ;

بعد از ان نباید سیمی کالن باشد طبق استاندارد خطای کامپایلر داریم ( ولی در برخی از نسخه ها بدون خطا اجرا میشود )

قسمت ب ) در دستور خط سوم بجای استفاده از سیمی کالن از کاما استفاده کرده

Writeln ('output') ,

پس خطای کامپایلر داریم

قسمت ج )  در خط چهارم خطای کامپایلر داریم زیرا کوتیشن ندارد

Writeln (program three) ;

 

نوع مطلب : حل تمرینات و رفع اشکال درس پاسکال، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

       نظرات


( کل صفحات : 6 )    ...   2   3   4   5   6   
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic